ارسال ایمیل محرمانه در جیمیل

ارسال ایمیل محرمانه در جیمل

ایمیلهای محرمانه، ایمیلیهایی هستند که می‌توان پس از مدتی آن را حذف کرد و قابل کپی و فوروارد نیستند ارسال ایمیل محرمانه در جیمیل ویژگی است که حالا میتوان از آن استفاده کرد. گوگل برای اولین بار در سال 2018،